REGULAMINY-UMOWY-CENNIKI

Nasi klienci

AKTUALNE KOMINIKATY

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wod-Kan Grzegorz Jaworowski jak aktualny administrator wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Ełk informuje, że Rada Gminy Ełk na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) uchwałą NR LI 402/2003 w dniu 24 maja 2013r. uchwaliła dopłaty do ceny wody i ścieków, wnioskowane przez Wójta Gminy Ełk obowiązujące od dnia 1.07.2013r. do dnia 30.06.2014r.

Obowiązująca wysokość cen za dostarczoną wodę i odebrane ścieki widoczna w zakładce: CENNIK WODY I ŚCIEKÓW 2013.

Przerwa w dostawie wody

 

 

W DNIU 24.12.2014r.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WOD-KAN

NIECZYNNE

 

  

                                                       

 

W DNIACH 24.12.2013r.-01.01.2014r.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WOD-KAN

NIECZYNNE

 

                                      

                                                         

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski informuję,

iż dnia 10.09.2013r. nastąpią przerwy w dostawie wody w godzinach od 800 do 1600 w miejscowościach: Chruściele,Bocianie Gniazdo, Szarejki, Mącze, Barany, Szarek, Nowa Wieś Ełcka, Maleczewo. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

                                                             

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski informuje,

iż w związku płukaniami wodociągów w dniu 29.11.2012r. i 30.11.2012r.  w miejscowościach Ełk, Straduny, Wityny, Oracze, Malinówka, Piaski, Sajzy, Siedliska mogą nastąpić pogorszenia jakości wody. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

__________________________________

 

 

                                                                                  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski informuje,

iż w związku z przerwą w dostawie energii  przez PGE w dniu 14.11.2012r. w godzinach 8-14.30 w miejscowościach Ruska Wieś , Pistki nastąpią przerwy w dostawie wody. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

   

 

 

 

___________________________________________

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski informuje,

iż w związku z przerwą w dostawie energii  przez PGE w dniach 29-30.08.2012r. w godzinach 8-17 w miejscowości Wityny , nastąpią przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Wityny, Oracze, Miluki, Straduny, Malinówka, Piaski, Sajzy, Janisze, Przytuły.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.