REGULAMINY-UMOWY-CENNIKI

Sklep wkrótce

Nasi klienci

Oferta

1. Obsługa administracyjna sieci wodociągowych,kanalizacyjnych,deszczowych2. Obsługa techniczna

 • sieci wodociągowych
 • sieci kanalizacyjnych
 • stacji uzdatniania wody
 • oczyszczalni ścieków
 • przepompowni ścieków
 • instalacje wewnętrzne budynków
 • inspekcje wizyjne sieci kanalizacyjnej
 • badania wydajności sieci hydrantowej.

3. Lokalizacja podziemnych urządzeń technicznych.

 • studni inspekcyjnych
 • zasuw, włazów
 • linii energetycznych
 • linii telekomunikacyjnych.